20 stycznia 2021

Edsger Dijkstra

Edsger Dijkstra to holenderski naukowiec, którego zaliczamy w poczet pionierów informatyki. To właśnie dzięki takim osobom jak on, zajmujących się teoretycznymi podstawami tej dziedziny nauki, dziś możemy rozwijać nowe technologie i programowanie w sposób bardziej praktyczny. Kariera naukowa Dijkstry rozpoczęła się już w 1948 roku na studiach fizyki teoretycznej uniwersytetu w Lejdzie. Jednak już trzy lata później młody naukowiec postanowić zapisać się na kurs programowania, czym rozpoczął swoją przygodę z informatyką.

Duży wpływ w tym czasie miał na niego profesor Maurice Wilkens, który wręcz ukształtował późniejszą karierę naukową swojego ucznia. Dziś Edsger Dijkstra pamiętany jest przede wszystkim dzięki wkładowi, jaki wniósł w języki programowania. Do jego największych osiągnięć zalicza się również napisanie algorytmu znajdującego najkrótsze ścieżki w grafie, który został nawet nazwany imieniem Dijkstry. Świat docenił go również za opracowanie problemu ucztujących filozofów.

W 1972 roku Dijkstra otrzymał nagrodę Turinga.