E-learning dla pracowników

Informatyzacja przedsiębiorstw ma wiele oblicz, a całe zagadnienie informatyzacji wpływa na różne sfery naszego życia. Również szkolnictwo i szeroko rozumiana edukacja stopniowo odkrywają zalety płynące ze stosowania nowoczesnych rozwiązań. Jeśli mowa o edukacji, to także w firmach ma ona swoją specyficzną postać. Normą jest przecież organizowanie szkoleń dla pracowników, w trakcie których są oni zapoznawani z nowymi standardami i wdrażani w ich praktyczne wykorzystanie.

Zwoływanie wszystkich do sali, w której odbywa się nudny wykład to już totalny archaizm, dziś można to zrobić inaczej. Doradztwo informatyczne zaleca w szczególności większym podmiotom, aby stosowały platformy e-learningowe. Są one w zasadzie działania bardzo zbliżone do tego, co mają w swoich zasobach ośrodki szkoleniowe i niektóre uczelnie wyższe. Idea jest prosta – materiały dydaktyczne są udostępniane w internecie poprzez webową aplikację.

Szkoleni pracownicy mogą się z nimi zapoznać w dowolnym momencie, a nowoczesna forma nauki sprzyja przyswojeniu treści.

www.darkprint.pl
Posted in IT

Next Post

Specjaliści w cenie

sob Lut 9 , 2019
Wysokiej klasy fachowiec, którego doświadczenie i wiedza informatyczna mogą doskonale przysłużyć się nie jednemu przedsiębiorstwu to człowiek bardzo cenny. Jego usługi mogą kosztować sporo i koszty rosną

Podobne