20 czerwca 2024

Nowoczesność tu i tam

Nowoczesność, to słowo najlepiej oddające dążenia i zmiany, które dzieją się wokół nas, które nie tylko bezpośrednio, ale także i pośrednio wpływają na nasze życie, w aspekcie każdej jednostki oraz w aspekcie bardziej globalnym, czyli w rozumieniu całego społeczeństwa. Nasza codzienność, to wszystko, co nas otacza ciągle ewoluuje, zmienia się pod wpływem coraz to nowych osiągnięć i pomysłów wdrażanych przez człowieka, które mają jeden jakże podstawowy cel, cel, którym jest szeroko rozumiana innowacja.

Dążenie do zmian, parcie ciągle naprzód, patrzenie perspektywiczne przed siebie, to wszystko tkwi w naturze człowieka. Stagnacja jest czymś, co odczytywane jest, jako proces negatywny, uwsteczniający wręcz, natomiast wymyślanie i wprowadzanie nowych rozwiązań daje uczucie globalnego rozwoju.

Patrzymy na nasz kraj, na nasze miasta, ulice i widzimy jak wszystko się zmienia. Jak koło rzeczy starych powstają nowe.

To właśnie nowe wypierają i zajmują miejsce tych już nieaktualnych. Czy tak jest dobrze? Każdy sam musi sobie odpowiedzieć na takowe pytanie.