23 maja 2024

Przestrzeń miejska – pomost pomiędzy człowiekiem, a architekturą

Helmut Jahn to światowej sławy architekt niemiecki, którego twórczość była w ostatnim czasie tematem przewodnim – odbywającej się w Warszawie wystawy – o nazwie „Przestrzeń miejska”. Ekspozycja ta miała na celu pokazać, jak bujnie rozwijała się twórczość Jahna w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Cechą charakterystyczną, która łączy niemal wszystkie stworzone przez artystę projekty, jest próba zespolenia okazałych i wysokich budynków z tak zwaną tkanką miejską. Zasadniczym celem jego przedsięwzięć było i jest zacieranie granic pomiędzy publiczną, a prywatną sferą przestrzenną.

Sam Helmut wypowiadał się, że miejska przestrzeń stanowi dziś bardzo ważny element, gdyż potrafi połączyć architekturę z człowiekiem. Tym samym, miejska przestrzeń ma ogromne znaczenie dla architektury. Zdaniem artysty, współczesna architektura powinna podążać z duchem czasu, gdyż tylko wtedy ludzie będą mogli tworzyć rzeczy naprawdę ważne, które pozwolą jasno wyrazić ich emocje i wyznawane wartości. Warto nadmienić, iż w bieżącym roku zostanie oddany do użytku pierwszy w historii kraju budynek, w całości zaprojektowany przez Helmuta.

Będzie to wieżowiec o nazwie Cosmopolitan. 

Dobry architekt w Krakowie – Architekci Kita Koral