19 czerwca 2024

Urban Art oczami Polaka

Znanym i utalentowanym Polakiem, który na szeroką (czytaj: światową) skalę zajmuje się procesem zagospodarowywania miejskich przestrzeni, jest Maciej Kurak.

Warto podkreślić, iż jego praca, pomijając już aspekty typowo praktyczne i wynikające z projektu, stanowi również prawdziwą sztukę.

Otóż, ten artysta potrafi wykorzystać przestrzeń miejską w taki sposób, aby wywołać w odbiorcy swego rodzaju zmianę perspektywy postrzegania otaczającej go rzeczywistości.

Innymi słowy, tworzona przez Kuraka kreacja przestrzeni ma swego rodzaju charakter architektonicznej sztuki.

Jego projekty zalicza się więc do szerszego cyklu działań określanych mianem Urban Art.

Interesujące jest to, że niejednokrotnie mają one na celu wprowadzać odbiorcę w błąd, zaskoczyć go, wykreować pewną iluzję o charakterze trójwymiarowym, w którą sam również widz zostanie „zaplątany”.

Oryginalne pomysły Macieja Kuraka, są na tyle popularne, iż od czasu do czasu można oglądać jego wystawy i to nie byle gdzie, bo na przykład w alejach, malowniczo ciągnących się wzdłuż kanału przebiegającego przez Liverpool.