22 lutego 2024

Urządzenia gazowe w gospodarstwie domowym

W zdecydowanej większości gospodarstw domowych znajduje się co najmniej jedno urządzenie, które jest zasilane na gaz. Może to być np. grzejnik, bojler lub kuchenka. Wszystkie te urządzenia działają na podobnej zasadzie. Do każdego urządzenia gazowego doprowadzane jest paliwo gazowe oraz powietrze. Następuje w nim wówczas chemiczna reakcja spalania. Reakcji tej towarzyszy wydzielanie dużych ilości ciepła oraz światła, przy czym w gospodarstwie domowym zazwyczaj wykorzystywane jest wydzielane przez urządzenie ciepło. Światło jest nijako produktem ubocznym.

Każde urządzenie gazowe produkuje też spaliny, które są odprowadzane z urządzenia albo bezpośrednio do pomieszczenia. Spaliny do pomieszczenia odprowadza np. kuchenka gazowa. Niektóre urządzenia odprowadzają natomiast spaliny na zewnątrz, tak dzieje się w przypadku np. ogrzewaczy. Powietrze do spalania może być pobierane z pomieszczenia. Tak działają urządzenia z otwartą komorą spalania. Natomiast powietrze z zewnątrz pobierają urządzenia o zamkniętej komorze spalania.