Wysokiej klasy fachowiec, którego doświadczenie i wiedza informatyczna mogą doskonale przysłużyć się nie jednemu przedsiębiorstwu to człowiek bardzo cenny. Jego usługi mogą kosztować sporo i koszty rosną

Informatyzacja przedsiębiorstw ma wiele oblicz, a całe zagadnienie informatyzacji wpływa na różne sfery naszego życia. Również szkolnictwo i szeroko rozumiana edukacja stopniowo odkrywają

Informatyka do dziedzina nauki, której rozkwit przypadł dopiero na drugą połowę XX wieku. Nie da się również ukryć, że jest to dziedzina zdominowana przez mężczyzn. Mimo to

Edsger Dijkstra to holenderski naukowiec, którego zaliczamy w poczet pionierów informatyki. To właśnie dzięki takim osobom jak on, zajmujących się teoretycznymi podstawami tej dziedziny nauki,

Dennis Ritchie to człowiek, który zrewolucjonizował współczesne podejście do języków programowania. Stworzył bowiem język C i tym samym uczynił je o wiele prostszym i bardziej intuicyjnym