22 lutego 2024

IT

Wysokiej klasy fachowiec, którego doświadczenie i wiedza informatyczna mogą doskonale przysłużyć się nie jednemu przedsiębiorstwu to człowiek bardzo cenny. Jego...

Informatyzacja przedsiębiorstw ma wiele oblicz, a całe zagadnienie informatyzacji wpływa na różne sfery naszego życia. Również szkolnictwo i szeroko rozumiana...

Informatyka do dziedzina nauki, której rozkwit przypadł dopiero na drugą połowę XX wieku. Nie da się również ukryć, że jest...

Edsger Dijkstra to holenderski naukowiec, którego zaliczamy w poczet pionierów informatyki. To właśnie dzięki takim osobom jak on, zajmujących się...

Dennis Ritchie to człowiek, który zrewolucjonizował współczesne podejście do języków programowania. Stworzył bowiem język C i tym samym uczynił je...