Nie sposób wyobrazić sobie biznesu i gospodarki jako takiej bez ogromnej roli jaką odgrywają w nich technologie informatyczne. Są ona wielkim cywilizacyjnym osiągnięciem ludzkości, a skala ułatwień

Znanym i utalentowanym Polakiem, który na szeroką (czytaj: światową) skalę zajmuje się procesem zagospodarowywania miejskich przestrzeni, jest Maciej Kurak. Warto podkreślić,

Wysokiej klasy fachowiec, którego doświadczenie i wiedza informatyczna mogą doskonale przysłużyć się nie jednemu przedsiębiorstwu to człowiek bardzo cenny. Jego usługi mogą kosztować sporo i koszty rosną

Informatyzacja przedsiębiorstw ma wiele oblicz, a całe zagadnienie informatyzacji wpływa na różne sfery naszego życia. Również szkolnictwo i szeroko rozumiana edukacja stopniowo odkrywają